Zdrowie i dobre samopoczucie

Wyzwania osobiste i zawodowe

Życie prywatne oraz kariera zawodowa stawiają przed nami szereg coraz to nowych i bardziej złożonych wyzwań. Aby im sprostać niezbędnym staje się zmiana istniejących, czy rozwój nowych kompetencji. Dokonujemy tego poprzez zdobywanie nowej wiedzy merytorycznej, ale również poprzez kształtowanie nowych zachowań oraz procesów związanych z funkcjonowaniem psychicznym.

Obszary, w których nasi Klienci chcą się doskonalić dotyczą najczęściej:
- adaptacji w nowej sytuacji, grupie społecznej, na nowych studiach lub w nowym środowisku pracy
- radzenia sobie w trakcie ciąży, po urodzeniu się dziecka oraz jako nowy i świeży rodzic
- umiejętności komunikacji w rodzinie oraz wychowywania dzieci, zwłaszcza nastolatków
- wykorzystania asertywności, ustalania celów i planowania zadań
- rozwiązywania konfliktów, wzmacniania motywacji i planowania rozwoju
- efektywnej komunikacji, skutecznych negocjacji, produktywnej współpracy oraz kompetentnego przywództwa
- radzenia sobie ze stresem czy wypaleniem zawodowym
- rozbudowy warsztatu profesjonalisty (np. psychologa, coacha)

Niezależnie od wyzwania z jakim się zmagasz, dzięki naszym specjalistom uzyskasz szczegółową wiedzę opartą o potwierdzone badaniami teorie oraz nauczysz się wykorzystywać na co dzień skuteczne narzędzia. Zrób pierwszy krok i skontaktuj się z nami już dziś!

Sytuacje kryzysowe

Codzienność, w której żyjemy dostarcza nam sytuacji niespodziewanych, często uznawanych za zagrażające, budzących długotrwałe napięcie emocjonalne, niepewność i poczucie straty. To właśnie kryzys, który powoduje, że tracimy równowagę a niejednokrotnie doświadczamy dezorganizacji. Korzystając z dotychczasowych metod rozwiązywania problemów, nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć pojawiających się na naszej drodze przeszkód.

W życiu spotykamy się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, do najczęstszych należą:
- konflikty w rodzinie, rozwody, rozstania poszczególnych członków
- ciężka choroba własna, choroba lub śmierć bliskiej osoby
- niespodziewane wydarzenia losowe (np. wypadek, nagła zmiana lub utrata pracy)
- doświadczanie przemocy fizycznej lub/i psychicznej
- traumy, PTSD, gwałty i nadużycia seksualne (np. mobbing)
- nieumiejętność emocjonalnego radzenia sobie w stresujących sytuacjach, myśli samobójcze

Jeśli znajdujesz się w takiej lub podobnej sytuacji skontaktuj się z nami. Będziemy Cię wspierać i pomożemy Ci zrozumieć to, co się wydarzyło, pozwolić sobie na doświadczenie niemocy oraz na przyjęcie pomocy. Nauczymy Cię poszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań, po to, aby przywrócić Twój stan równowagi a w konsekwencji doprowadzić do satysfakcji z pokonania kryzysu i wzmocnić Twoje poczucie sprawczości. 

Sport i współzawodnictwo

W ostatnim czasie zmienia się podejście zarówno trenerów jak i samych sportowców do treningu mentalnego i korzyści wynikających ze współpracy z psychologiem. Często w decydujących momentach rywalizacji, kiedy o zwycięstwie decydują drobiazgi, to właśnie psychika odgrywa kluczową rolę.

Nasi specjaliści pomagają i wspierają zarówno sportowców trenujących rekreacyjnie, jak i wyczynowo, wykorzystując teorie, metody i techniki psychologiczne. Pracujemy nie tylko z samymi sportowcami, ale także z całym zespołem ich wspierającym jak rodzina, trenerzy, dietetycy, fizjoterapeuci czy lekarze. Dzięki temu budujemy świadomość wykorzystania psychologii jako ważnego czynnika wpływającego na postępy i sukcesy we współzawodnictwie i sporcie.

Najczęściej pracujemy w obszarach dotyczących:
- wyznaczania odpowiednich celów, wzmacniania motywacji i pewności siebie
- radzenia sobie ze stresem, sukcesem, porażką czy kontuzją
- zastosowania metod i technik koncentracji, relaksacji, regeneracji i odpoczynku
- budowania świadomości, poprawy komunikacji, zwiększania efektywności pracy

Zależy Ci na rozwoju i poprawie własnych osiągnięć? - zapraszamy do kontaktu już dziś! Pomożemy Ci wydobyć ukryte zasoby, wypracować odpowiednie rozwiązania i wdrożyć skuteczne metody rozwoju sportowego w sferze mentalnej.

Transformacje w biznesie

>

Zmieniająca się rzeczywistość, w której żyjemy, wymaga także od firm elastyczności i umiejętności adaptacji. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, koniecznym staje się dokonywanie szybkich i trafnych zmian, łączących ludzi, procesy i technologię. Ich kluczem są rzetelna wiedza i sprawdzona informacja, które uzyskasz dzięki współpracy z nami.

Świadome działania biznesowe, oparte na wnioskach wyciągniętych z przeprowadzonych analiz, pozwolą Twojej firmie:
- wpływać na zaangażowanie pracowników na każdym szczeblu kariery,
- stymulować ich efektywność, motywację i rozwój indywidualny i zespołowy,
- kształtować doświadczenia i decyzje zakupowe klientów,
- budować relacje partnerskie z dostawcami,
- odpowiednio dopasowywać kampanie marketingowe i reklamowe,
- rozwijać nowe strategie, marki, produkty czy usługi

Podczas realizowanych projektów wykorzystujemy różne narzędzia i formy pracy: konsultacje indywidualne, warsztaty, szkolenia, programy edukacyjne, analizy i audyty psychologiczne, badania organizacyjne, rynkowe, marketingowe i społeczne. Biorąc pod uwagę międzynarodowe środowisko biznesowe zapewniamy specjalistyczne wsparcie w języku polskim, angielskim i portugalskim.

Zapraszamy zatem do wspólnej podróży, w której będziemy Państwa partnerem w transformacji biznesowej.

Choroby nowotworowe

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o wsparciu psychologicznym dla osób doświadczających chorób nowotworowych, ich bliskich oraz personelu pracującego z osobami chorymi. Wzrasta również wiedza i świadomość chorych dotycząca możliwości kontaktu i zakresu oferowanej pomocy, która umożliwi im łatwiejsze emocjonalnie przejście przez chorobę, czy powrót do zdrowia.

Obejmujemy opieką psychologiczną osoby na każdym etapie leczenia onkologicznego, dzięki czemu uzyskują oni lepsze rezultaty w leczeniu. Pomagamy również osobom, które zakończyły leczenie, ale poszukują jeszcze równowagi psychicznej i harmonii w życiu. Budujemy świadomość rodziny i bliskich chorego, dotyczącą przebiegu choroby nowotworowej, możliwości skutecznego wspierania i umiejętności komunikacji z osobą chorującą. Dzięki temu ma ona większą siłę, aby walczyć z nowotworem oraz angażować się w proces zdrowienia. Wspieramy osoby, które towarzyszą chorym lub przeżywają żałobę po stracie bliskich.

Nasi specjaliści pracują indywidualnie oraz grupowo. Z uwagi na specyfikę schorzeń onkologicznych, w razie potrzeby spotykamy się z chorymi w miejscu ich zamieszkania.

Sylwia Skalik

psycholog, psycholog biznesu, psychodietetyk

tel: +48 577 302 888
e-mail: sskalik@onyxcentre.com

Zmiany duże i małe towarzyszą mi przez większość życia zarówno prywatnie, jak i w pracy zawodowej. Zdobyta wiedza i doświadczenie pomogły mi stworzyć zespół specjalistów z różnych dziedzin, po to by podzielić się naszą pasją z każdym, kto chce nauczyć się wprowadzać zmiany tak, aby były one skuteczne, satysfakcjonujące i długotrwałe.

Od ponad 20 lat jestem praktykiem biznesu z długoletnim międzynarodowym doświadczeniem. Dzięki temu doskonale rozumiem, jak ważną rolę odgrywa poznanie i zrozumienie wpływu różnic indywidualnych i kulturowych na prowadzenie biznesu. Do tej pory współpracowałam z wieloma firmami i instytucjami, z osobami na różnych szczeblach kariery i w różnych obszarach biznesowych, koncentrując się na budowie i rozwoju relacji interpersonalnych jako kluczowej kwestii determinującej sukcesy biznesowe.

Prowadzę konsultacje indywidualne, warsztaty, szkolenia i programy edukacyjne z obszarów dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Specjalizuję się również w projektach dedykowanych dla firm pod kątem kształtowania kompetencji pracowniczych, analiz i audytów psychologicznych, badań organizacyjnych, rynkowych i społecznych.

Pracuję w języku polskim, angielskim i portugalskim.

Elżbieta Rosowska

pedagog, psycholog, psychoonkolog

tel: +48 512 679 191
e-mail: erosowska@onyxcentre.com

Od 20 lat zajmuję się szeroko rozumianą pomocą społeczną i psychologiczną, współpracując m.in. z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia prawnego i biznesowego. Z wykształcenia jestem pedagogiem i psychologiem. Posiadam specjalizację z psychoonkologii, psychologii biznesu, zarządzania w instytucjach pomocy społecznej i resocjalizacji.

W swojej aktywności zawodowej koncentruję się głównie na psychologicznym wymiarze pomocy osobom przeżywającym okresowe trudności związane z niepowodzeniami i kryzysem w różnych aspektach życia. Szczególną uwagę poświęcam sytuacjom związanym z brakiem samoakceptacji, stanami lękowymi, ciężką chorobą, utratą pracy, niską jakością relacji z najbliższym otoczeniem.Obejmuję opieką osoby na każdym etapie leczenia onkologicznego, a także te, które zakończyły leczenie, ale poszukują jeszcze równowagi psychicznej i harmonii w swoim życiu. Wspieram osoby, które towarzyszą chorym lub przeżywają żałobę po stracie bliskich. Pracuję indywidualnie i grupowo, w razie potrzeby z chorymi spotykam się w miejscu ich zamieszkania.

Swoją pracę poddaję superwizji, regularnie pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących m.in. opieki medycznej i terapeutycznej.

Cenię kontakt z Klientem oparty na wzajemnym zaufaniu i obopólnej chęci rozwiązania danego problemu, wierzę w siłę płynącą z terapeutycznego spotkania w atmosferze bezwarunkowej akceptacji. W każdym przypadku relacje te budowane są w ramach konkretnych potrzeb danej osoby i mają spersonalizowany wymiar. Jeśli szukasz sposobu na poprawę jakości swojego życia, jesteś na życiowym zakręcie lub cierpisz z powodu choroby lub utraty bliskiej osoby, zapraszam do kontaktu. Pamiętaj – możesz mi powiedzieć wszystko.

Małgorzata Oleś

akredytowany coach, interwent kryzysowy

tel: +48 577 302 888
e-mail: moles@onyxcentre.com

Jestem interwentem kryzysowym oraz coachem akredytowanym przy ICF (proszę nie mylić z kołczem). Towarzyszę moim Klientom w poszukiwaniu drogi, którą chcą podążać. Pomagam wybrać kierunek zmian i narzędzia, jakie będą przydatne. Koncentruję się na tym, kim jest Klient, który do mnie przyszedł i na tym, jaka zmiana jest realna. Nie obiecuję złotych gór, ani nie szukam wewnętrznego dziecka.

Jestem po to, aby wysłuchać Ciebie i Twojej historii.

Pracuję w oparciu o różne metody i narzędzia. Lubię używać metafor, obrazów oraz podejścia prowokatywnego.
W coachingu pobudzam Klienta do działania. W interwencji kryzysowej podaję pomocną dłoń, powoli pomagam zaakceptować nagłą zmianę i szukać rozwiązania.

Uwielbiam prowadzić warsztaty z narzędzi coachingowych, kreatywnego wykorzystywania czasu, planowania i sposobów na realizację celu, czy rozwoju osobistego.
Jeśli czujesz, że stoisz w miejscu i nie wiesz, jak rozplanować działanie, co i jak zrobić ze swoim życiem - zapraszam do rozmowy. Jeśli nie potrafisz zapanować nad ilością zadań, a doba wciąż jest za krótka - zapraszam do wspólnego działania.

Jeśli w Twoim życiu doszło do załamania, jeśli przechodzisz kryzys lub doznałeś straty - zapraszam na spotkanie interwencyjne. Jeśli odszedł Twój pies, kot, chomik czy wąż, a nikt nie traktuje Twojej rozpaczy poważanie - zapraszam.

Wrocławskie Centrum FIT DIETETYK℠

dietetyka sportowa, dietetyka kliniczna, psychodietetyka, planowanie aktywności ruchowej, psychologia sportu

tel: +48 796 019 500
e-mail: wroclaw@fitdietetyk.pl

Wrocławskie Centrum FIT DIETETYK℠ to miejsce, w którym otrzymasz kompleksowe i profesjonalne doradztwo wykwalifikowanych specjalistów w zakresie dietetyki sportowej, dietetyki klinicznej, psychodietetyki oraz planowania aktywności ruchowej.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów pomoże Ci w osiągnięciu wymarzonego celu. Naszą misją jest zapewnienie Klientowi wielokierunkowego wsparcia.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że pomoc dietetyczna w dzisiejszych czasach wymaga holistycznego podejścia. Nasi dietetycy starają się powiązać wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej wraz z wiedzą na temat żywieniowego wspomagania w sporcie oraz psychodietetyki, aby móc zaplanować optymalny sposób odżywiania.

Pomożemy Ci poprawić samopoczucie i stan zdrowia, wyniki sportowe, a także uzyskać wymarzoną sylwetkę. Nasi specjaliści doradzą nie tylko w czasie redukcji masy ciała, ale także podczas budowania masy mięśniowej, w okresie ciąży czy karmienia piersią. Jeżeli potrzebujesz diety, która poprawi Twój stan zdrowia, nasi pracownicy poprowadzą dietoterapię tak, aby wspomóc leczenie.

Pierwsze Urodziny

ONYX CENTRE

GRATULACJE!!!


Z okazji naszych pierwszych urodzin otrzymujesz 12% zniżki na jedną konsultację we wrześniu oraz na uczestnictwo wybranych wrześniowych warsztatach.

KOD PROMOCYJNY:
1ROK

Jak użyć kodu?

-przy rezerwacji internetowej na konsultację lub warsztaty wpisz treść kodu w notatce
-przy rezerwacji telefonicznej lub osobiście zaznacz w rozmowie, że posiadasz zniżkę urodzinową i podaj treść kodu.