Zespół to różnorodność Stylów Myślenia, dlatego dla wielu organizacji wyzwaniem jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań. Diagnoza zespołowa FRIS® pomaga w prosty i szybki sposób określić potencjał zespołu, rekomenduje aktywności zawodowe oraz udziela wskazówek, jak się lepiej porozumiewać. 

 

Co zyskasz dzięki zespołowej diagnozie FRIS®?

 • zwiększysz efektywność zespołu - Styl Myślenia wskazuje na typy zadań, w których największa satysfakcja z pracy łączy się z jej najwyższą efektywnością
 • poprawisz współpracę w zespole - znajomość Stylów Myślenia członków zespołu pomaga im lepiej komunikować się ze sobą i łatwiej zapobiegać konfliktom
 • wykorzystasz potencjał synergii - poznanie różnorodności i specyfiki Stylów Myślenia i Działania poszczególnych członków zespołu pomaga w osiągnięciu efektu synergii
 • umożliwisz dopasowanie odpowiednich osób do zadań - narzędzie „Proces FRIS®” ułatwia dopasowywanie do projektów i zadań ludzi o właściwych predyspozycjach

 

PROCES FRIS® to oryginalna koncepcja, która pomaga budować zespół, uwzględniając zarówno efektywności działań, jak i satysfakcję z wykonywanej pracy. Obrazuje model przebiegu procesu od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia. Pokazuje, na jakich etapach danego przedsięwzięcia lub projektu najlepiej można wykorzystać swoje silne strony.

 

Grupa przechodzi od pomysłu do wdrożenia bez przygotowań? A może stale porusza się utartymi ścieżkami? Na mapie Procesu FRIS® można takie zjawiska zaobserwować i przewidzieć jeszcze przed rozpoczęciem wspólnej pracy. 

 

Etapy PROCESU FRIS®:

 • inicjowanie – perspektywa IDEII – koncepcja, wizja, strategia
 • przygotowanie – perspektywa STRUKTUR – analiza, plan, projekt
 • działanie – perspektywa FAKTÓW – cele, zadania, priorytety

                      perspektywa RELACJI – ludzie, współpraca, angażowanie

 

Więcej informacji o Stylach Myślenia i Działania FRIS®

 

Dla kogo przeznaczona jest zespołowa diagnoza FRIS®?

 • zespoły każdej wielkości, niezależnie od wykonywanych zadań
 • managerowie średniego i wyższego szczebla
 • członkowie zarządu

 

Co obejmuje pakiet zespołowej diagnozy FRIS®?

 • pełną indywidualną diagnozę FRIS® dla każdego członka zespołu
 • obszerny raport zespołowy w formie papierowej i elektronicznej
 • warsztaty Efektywny Zespół z FRIS® (5 - 7h):
  • różnice indywidualne w stylach myślenia i działania
  • model komunikacji i współpracy w zespole
  • rozwiązywanie konfliktów
  • zarządzanie sobą w czasie
  • wykorzystanie PROCESU FRIS® w pracy zespołowej

 

Cena pakietu zespołowej diagnozy FRIS®

wycena indywidualna

 

Możesz doskonalić kompetencje poszczególnych członków zespołu (komunikację, współpracę, ...) podczas indywidualnych konsultacji z Certyfikowanym Trenerem FRIS® - sprawdź aktualne pakiety lub dedykowanych warsztatów zespołowych - zadzwoń.

21 stycznia 2022

Style myślenia i działania FRIS ® w zespole

 Centrum Psychologii i Coachingu

+48 577 302 888

ul. Hercena 3-5, parter

© ONYX SYLWIA SKALIK

Wrocław / Polska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Sobota

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 15:00

Godziny otwarcia

50-453 Wrocław
ul. Hercena 3-5, parter

Kontakt

ZAREZERWUJ DIAGNOZĘ