Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD - Autism Spectrum Disorder) to zaburzenia neurorozwojowe, których cechami charakterystycznymi są:

  • utrzymujące się trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji i komunikacji społecznej
  • ograniczone, powtarzalne i nieelastyczne wzorce zachowań i zainteresowań

 

Początek zaburzeń ma miejsce zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie. W niektórych przypadkach objawy mogą ujawnić się później, pod wpływem rosnących wymagań społecznych. Osoby z ASD prezentują deficyty w różnych obszarach funkcjonowania osobistych, edukacyjnych, zawodowych, jak również w zakresie funkcjonowania intelektualnego lub umiejętności językowych.

 

Wczesne wykrywanie spektrum zaburzeń autystycznych możliwe jest od 12 miesiąca życia dziecka. Diagnoza wykonywana jest przez psychologa gabinecie we Wrocławiu, przy użyciu wielowymiarowego testu psychologicznego ADOS-2. Diagnoza dostosowana jest do możliwości osób, które mają trudności ze słownym komunikowaniem się. Badanie pozwala na trafną ocenę czy dziecko w adekwatny sposób używa języka i komunikuje się, czy radzi sobie w interakcjach społecznych, czy jest zdolne do zabawy i posługiwania się wyobraźnią oraz czy występują u niego nietypowe zachowania wskazujące na zaburzenia ze spektrum autyzmu.

 

Dla kogo przeznaczona jest diagnoza wczesnego wykrywania autyzmu?

Dla dzieci w wieku chronologicznym wynoszącym 12–30 miesięcy:

  • których niewerbalny wiek umysłowy wynosi co najmniej 12 miesięcy
  • nieposługujących się mową bądź używających pojedynczych słów
  • potrafiących przejść samodzielnie, bez pomocy, co najmniej kilka kroków

 

Diagnoza wczesnego wykrywania autyzmu obejmuje:

  • wywiad rozwojowy z rodzicami/opiekunami - spotkanie 1 trwa 30-60 minut
  • analizę dokumentacji medycznej/pedagogicznej/psychologicznej
  • obserwację dziecka i diagnozę testem ADOS-2 - spotkanie 2 trwa 45-90 minut
  • opracowanie opinii diagnostycznej przez psychologa
  • omówienie diagnozy z rodzicami/opiekunami - spotkanie 3 trwa 30-60 minut

 

Cena diagnozy wczesnego wykrywania autyzmu

840zł

 

W przypadku diagnozy potwierdzającej u Twojego dziecka deficyty związane ze spektrum zaburzeń autystycznych, zapraszamy na indywidualne konsultacje z psychologiem, które pomogą Ci poznać, zaplanować i prowadzić Twoją pracę z dzieckiem w domu. Możliwa jest także indywidualna praca dziecka z psychologiem podczas zajęć z Terapii ręki.

04 sierpnia 2020

Wczesne wykrywanie autyzmu

 Centrum Psychologii i Coachingu

+48 577 302 888

ul. Hercena 3-5, parter

© ONYX SYLWIA SKALIK

Wrocław / Polska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Sobota

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 15:00

Godziny otwarcia

50-453 Wrocław
ul. Hercena 3-5, parter

Kontakt

ZAREZERWUJ DIAGNOZĘ